Oversigt over kortbytningsrutiner til bridgeturneringer

Forklaring

Turneringen spilles i en A-række og en eller flere B-rækker, afhængigt af antallet af tilmeldte. A-rækken kan dog ogå blive nødt til at deles. I hele forklaringen henviser "række" til en spillerække uanset hvordan bordene er stillet op.

Grænsen for hvornår en række skal opdeles i flere (over 26 borde), er i sin tid valgt arbitrært, men har den fordel at der med de 27 baner kort der normalt leveres, er én i reserve. Grænsen er implementeret i skifteplanerne.

I denne forklaring består et sæt af 2 mapper til 2-spilsrunder og af 3 mapper til 3-spilsrunder. De kaldes 2-sæt og 3-sæt hvis det er nødvendigt at skelne. Der skal naturligvis være et sæt pr. bord i den længste række, men det er en god idé at tage et par reserver med i rotationen. Det sker at kortene bliver rodet så en mappe skal udskiftes.

I nogle turneringer er det nødvendigt at rulle. Det sker hvis der er mere end 26 borde selv om vi får leveret 27 sæt af kortduplikeringen. At rulle vil sige at man kører flere forskellige kortnumre sætvis ud i forskellige rækker hvorefter de uddelte kort ruller ét mappenummer ad gangen fra den ene række til den anden indtil alle har spillet alle mapper. Derefter køres et nyt 'rullesæt' ud og rulles på samme måde.

Hvis man ruller fra en lille række til en stor, får man brug for reserverne. Hvis det er omvendt, lægges de fra på kortbordet.

Der rulles på samme måde ved 2 og 3 baner. Der kunne rulles anderledes med kun 2 baner, men det laves ens for at forenkle rutinerne, skifteplanerne og regnskabsarbejdet.

Alle mappenumrene i den følgende forklaring passer til første uddelingsomgang. Man kan selv regne ud hvilke numre der skal bruges i de efterfølgende omgange.

Uddeling

Når kortene deles ud, er det en fordel at give til to sidenaboborde ad gangen. Derved bliver der mindst mulig forskel på første og sidste bord. Desuden får man kortere at gå. Første gang afventer man TL's signal til kortgivning. De følgende gange venter man til der er den tid tilbage af runden der skal bruges til uddeling plus et minut eller to i reserve (måske snubler man).

Indsamling

Når kortene skal samles ind, er det på tilsvarende vis en fordel at samle fra to sidenaboborde ad gangen. Døde mapper (skal ikke roteres mere) lægges i stabler på et sidebord. De lægges i nummerorden og venter til der er 6 i hver stabel. Derefter lægges de i kasserne med ryggen nedad. Som udgangspunkt kan der ligge 55 mapper i én kassebane i de gamle kasser. De nye kan tage 60 mapper.

I det konkrete tilfælde kan det godt ske at der er andre løbemønstre der er mere effektive, men det kan man hitte ud af når man i øvrigt har tjek på systemet.

Under 26 borde i alt

A-rækken: 10 borde, B-rækken: 14 borde - 24 borde i alt. Alle borde kan få de samme kort hele tiden.

Alle runder er på 2 spil:

Kortene stakkes med to spil ad gangen. De deles ud i sæt når det er tid. Afsæt 1-2 minutter til det, og få hjælpere til den allerførste uddeling.

Når alle har fået kort til næste runde, afventer man at uret går på 0:00, og at alle har fundet deres nye plads. Derefter samles de gamle kort ind 2 og 2 og lægges væk.

A-runder er på 3 spil, B-runder er på 2 spil:

(optræder ved et lille antal A-borde - under 8?)

Kortene stakkes i to afdelinger: 10 3-sæt og 14 2-sæt. Derefter skiftes der ca. som før, blot med den forskel at der er to ure at holde øje med og to rækker der skal forsynes. Når skiftetiderne falder sammen, beregnes lidt ekstra tid til uddeling.

De døde kort lægges ud 3 og 3 samt 2 og 2 på sidebordet. Når 6 mapper er blevet spillet, er de to bunker 'synkroniseret'.

3 rækker

A-rækken: 22 borde, B-rækken: 35 borde. B-rækken deles i to rækker, B1 og B2, med 17 og 18 borde. Spillene skal rulles mellem rækkerne.

Alle runder er på 2 spil:

Kortene stakkes med to spil ad gangen i 3 bunker med spil 1+2, spil 3+4 og spil 5+6. Der skal mindst være 22 sæt (længste række).

Når der skal deles ud af et nyt sæt 3-bunker, skal alle borde have 2 spil. A-rækken får spil 1+2, B1-rækken får spil 3+4 og B2-rækken får spil 5+6. De overskydende kort fra B-rækkerne splittes ud i enkeltnumre og lægges på kortbordet. Derefter skal spillene nemlig rulles ét ad gangen, men således at A-rækken spiller dem i nummerorden.

Når der er gået 8-9 minutter af runden, skal man indsamle mappe 3 fra B1-rækken, supplere op til 22 mapper og dele dem ud i A-rækken. Derefter skal mappe 5 rulles fra B2 til B1. Endelig skal mappe 1 rulles fra A til B2 (det lange rul). Når uret går på 0:00, kan man så samle de næste numre og rulle på samme måde. Proceduren fortsætter indtil A-rækken har spillet mappe 6. Derefter skal næste rullesæt køres ud et sæt ad gangen i 3 rækker og rulles på samme måde osv.

A-runder er på 3 spil, B-runder er på 2 spil:

Denne kombination klares ved at A-rækken forsynes separat og bare har det simple kortskifte, mens B-rækkerne skal rulle indbyrdes. Hvordan man ruller mellem 2 rækker beskrives i næste afsnit.

2 rækker

A-rækken: 21 borde, B-rækken: 25 borde - 46 borde i alt.

Alle runder er på 2 spil:

men algoritmen kan nemt justeres til 3-spilsrunder. Der skal blot være samme antal spil i runderne ved alle borde.

I princippet lader man blot kortbordet være en virtuel række og ruller i 3 rækker, men der er en lille forskel. B-rækken skal hele tiden have et sæt (2 spil) ad gangen. Derfor skal kun reserverne til 3+4 og 5+6 splittes. A skal have dem enkeltvis.

Kortene stakkes som til 3-rul. A og B forsynes med sæt og den tredje stak hviler.

Når der er gået 8-9 minutter af runden, skal man indsamle mappe 3 fra B-rækken og dele ud i A-rækken.

Når uret nærmer sig 2:00, kan man dele 5+6 ud i B. Når uret går på 0:00, kan man så samle mappe 4 fra B og dele ud i A. Så har alle borde igen 2 mapper til den aktuelle runde. Mappe 1+2 samles i sæt fra A og lægges på kortbordet så de er klar til at blive delt ud i B.

Alternative rul

Der er sådan set ikke noget i vejen for at rulle i 2 rækker med kun 2 stakke kort. Så får man blot ikke det luft i systemet der skyldes at der er et sæt der hviler.

Man kan få luft i 3-rækkerullet ved at bruge 4 stakke, men det giver en skæv afsluning når der kun er 6 mappenumre der mangler at blive kørt igennem. Det gøres dog som det allerede beskrevne 3-staksrul.

I øvrigt kan man lave en helt generel algoritme hvor man kun første gang kører sæt ud til alle. Hvert nyt sæt køres derefter ud i sidste række, mens alle andre mapper ruller en ad gangen til de lavere rækker. De mapper som sidste række ikke har spillet, skal samles ind og stakkes til senere brug. De skal køres ud i sidste række når den har spillet sidste spil, og de skal rulle med indtil A har spillet sidste spil.