BLH's Bridge Site

Systemkort

Systemkort for  og Bertel

 

Offensive meldinger

Åbningshånd

En åbningshånd har som udgangspunkt 12+ point. Farveåbning lover 4+ kort i farven. Med en femfarvemajor sænkes pointkravet til 11+, og med to majorfemfarver er 10+ nok.

Svar på åbning

Omvendte støttesvar:
2x8-9
3x4-7
2ut10+

Spring i ny farve viser manglende støtte og 0-5.

Åbners svar:
313-14
315-16
317-18
319-21

Springer åbner i stedet til 4-trinnet i en anden farve, viser det renonce i farven, og svar på efterfølgende BWM viser esser uden for renoncefarven.

Negativ dobling

viser umeldte farver. Eksempel:

1 - 1 - dbl (til og)

Sans

1ut viser 15-17. Sans meldes kun med jævn fordeling: højst én doubleton og ingen majorfemfarve.

Stayman

bruges ved 4-farver, Jacoby altid ved 5-farve eller længere. Stayman lover mindst én major-4-farve, men siger ikke noget om svarers styrke. Den indledes med at svarer melder 2.

1ut - 2:

2Ingen major-4-farve
24, måske 4
24, højst 3

Efter åbners 2 kan svarer med 2 spørge om der også var 4 spar. Åbner benægter med 2ut.

Når svarer har fået de ønskede oplysninger, inviterer han eller sætter slutkontrakten, evt. med pas.

Jacoby

Enkeltfarvede hænder (5+ kort i farven) vises ved overførsel. Tofarvede hænder kan vises ved en genmelding af en ny farve når overførslen er udført.

1ut - 2 - 2:

2utinvit med 5-farve
Med minimum svarer åbner pas eller 3 med henholdsvis 2 eller 3 kort i farven.
Med maximum svarer åbner 3ut eller 4 med henholdsvis 2 eller 3 kort i farven.
3invit med 6-farve
3ut viser 5 hjerter. Med 3 hjerter flytter åbner til 4.
4slutmelding med 6-farve

Tilsvarende ved .

Sans med indblanding

Hvis modstanderne melder ind oven på en sansåbning, er de efterfølgende meldinger naturlige.

Multisystem

2lover 6-10 HP og en 6-farve i en major og ingen 4-farve i den anden (multi).
2lover 6-10 HP og 4-farve i begge majorfarver.
2lover 9-10 HP, 4-farve i spar og en minor

Svaret 2ut lover 15+ og beder om oplysninger.

Svarene til multisystemet mangler.

Meldinger efter 2-åbning

som lover 22+ med ukendt fordeling eller 6-farve med 8½ spillestik. Svarer melder 2, og åbner viser sin hånd:

billig farveviser hånden med 22+ og 5-farve
2ut22-24
3ut25-26
spring i farveviser hånden med spillestik og 6-farve

Roman Key Card 1430 Blackwood Morrow

lyder imponerende, men er nem at huske og bruge. Efter 4ut

51 eller 4 esser
53 eller 0 esser
52 (eller 5 esser) uden trumf dame
52 (eller 5 esser) med trumf dame

Tilsvarende med konger efter 5ut.

Gerber

Efter sans fra åbner (også indirekte meldt) spørger 4 om esser. Svar som til 1430. Billigste melding spørger derefter om konger med ligefremme svar.

Fjerde farve

Svarer skal primært vise sekundær støtte til spørgers farve, sekundært vise hold til ut. Svarer kan blive nødt til at genmelde egen farve uden ekstra længde.

Gående minor

Åbningen 3ut lover mindst en 7-farvet minor hvor farven er gående over for jævn fordeling. Svarer passer hvis han har hold i de tre andre farver. Ellers melder han af med 4 (eller højere) hvortil åbner passer eller korrigerer.

SOS-redobling

beder om ny farvemelding fra makker. Makker passer med god hånd (regn med at dobler er renonce).

Spærremeldinger

følger 123-reglen: I gunstig zone dækker makker 3 tabere, i lige zone 2 og i ugunstig zone 1.

gunstig zoneDe er i zonen, og vi er ikke.
lige zoneBegge er i zonen, eller begge er uden for.
ugunstig zoneVi er i zonen, og de er ikke.

Defensive meldinger

Indmelding

En indmelding lover 10-15 point og 5-farve.

Oplysningsdoblinger

lover en åbningshånd.

12-15Der er mindst 3 kort i de umeldte farver. Dobleren passer til et svagt svar.
16+Ubekendt fordeling. Styrken vises ved at dobleren melder ny farve efter et svagt svar (eller støtter svarers farve hidsigt). De følgende meldinger er naturlige.

Svar på oplysningsdoblinger

0-8Meld bedste farve billigst muligt.
Hvis der meldes ind efter doblingen, passer man med 0-4 point.
9-11Meld bedste farve med et spring.
12+Overmeld i fjendens åbningsfarve. Det siger intet om fordelingen.

Michaels cuebid

Direkte overmelding af åbners minor viser begge majorfarver.

Direkte overmelding af åbners major viser den anden major plus ukendt minor.

Styrken er 6-11. Længden er mindst 4-4.

1 minor - 2 samme minor - pas:

3 minorudgangskrav, søger bedste major
2 utinvit til bedste major
3 majorspær

Svag 2-major indmelding

En springindmelding på 2-trinnet i en majorfarve lover 6-10 point og 6-farve.

Lebensohl

er et forsvar mod svage åbninger på 2-trinnet. Dobling lover 15+ point og en hånd der kan tage imod umeldte farver.

2 - dbl:

2utunder 6 point.
Dobler melder 3 og svarer korrigerer.
26-9 point
3lang spar, god hånd
3udgangskrav

Forsvar mod 1ut

Indmeldinger bruges normalt.
Dobling kræver minimum 15 point mod både svag og stærk sans.