BLH's Bridge Site

Udspil uden for tur [§53]

Spilførers eller bordets udspil

Åbningsudspil

En modspillers udspil

Udspil udenfor tur i stik 13

kan accepteres/forkastes af én af modspillerne enten ved en udtalelse eller ved det opfølgende tilspil. Hvis det ikke accepteres, tages kortet blot tilbage.

Hvis MTH for det fejlagtige udspil spiller til før sin makker, står udspillet ved magt, og [§57] træder i kraft. Se nedenfor under "Ellers".

AccepteresAccepteres ikke AccepteresAccepteres ikke skal tages tilbage.

Spilfører vælger hvem der skal være blind - evt. ved tilspil eller ved at kortene bliver lagt/vist.

Åbningsudspillet skal accepteres hvis spilfører har haft mulighed for at se den blindes fordækte kort, eller hvis han er begyndt at lægge sine kort ned.

Stort strafkort. af spilfører enten ved en udtalelse eller det opfølgende tilspil. Stort strafkort.

En modspillers for tidlige ud- eller tilspil [§57]

(før makker har spillet til det løbende stik)

Spilfører har spillet til fra begge hænder Den blinde har fjumret Ellers
For tidligt spillede eller lovligt spillede kort fra spilførers hånd eller bordet kan ikke tages tilbage.
Der er ingen berigtigelse, men:
Den blindes evt. uopfordrede tilspil er ikke gyldigt,
og intet kort kan betragtes som automatisk spillet.
Hvis den blinde af egen kraft har taget et kort eller ulovligt har foreslået det spillet, er der ingen berigtigelse (og den blindes kort er ikke spillet). Kortet bliver strafkort. Spilfører vælger mellem at
  1. kræve at FM skal spille sit højeste kort i farven.
  2. kræve at FM skal spille sit laveste kort i farven.
  3. kræve at FM skal spille et kort i en anden farve som spilfører vælger.
  4. forbyde FM at spille et kort i en anden farve som spilfører vælger.

Første version nov. 1998 - revideret okt. 2017 - Bertel Lund Hansen.