BLH's Bridge Site

Absolutte rettigheder [§42A]

Den blinde må
 1. give oplysninger til TL og svare på spørgsmål.
 2. holde tal på vundne og tabte stik.
 3. spille bordets kort efter spilførers anvisninger.

Betingede rettigheder [§42B]

Den blinde må
 1. spørge spilfører (men ikke en modspiller) om han er renonce hvis han ikke bekender.
 2. forsøge at forhindre enhver uregelmæssighed.
 3. henlede opmærksomheden på enhver uregelmæssighed, men først efter at spillet er slut.

Begrænsninger [§43A]

Den blinde
 1. må under spillet ikke tage initiativ til at tilkalde TL (medmindre en anden spiller har gjort opmærksom på en uregelmæssighed).
 2. må under spillet ikke gøre opmærksom på en uregelmæssighed.
 3. må ikke deltage i spillet eller give spilfører nogen som helst oplysninger om spillet, direkte eller indirekte.
 4. må ikke bytte hænder med spilfører.
 5. må ikke forlade sin plads for at se spilfører spille.
 6. må ikke se billedsiden af et kort på en modspillers hånd.
 7. En modspiller må ikke vise den blinde sin hånd.

Begrænsningerne overtrædes [§43B]

Hvis den blinde har overtrådt en begrænsning, kan [§90] anvendes (fejl i fremgangsmåden).

Derudover hvis den blinde overtræder pkt. 4-6, træder nye begrænsninger i kraft:
Hvis den blinde
 1. advarer spilfører mod at spille ud fra forkert hånd, kan modspillerne vælge hvorfra han skal spille.
 2. er den første der spørger spilfører om kulørsvigt, skal en evt. svigt korrigeres og iøvrigt behandles som etableret kulørsvigt.
 3. har overtrådt pkt. 4-6 og derefter gør opmærksom på en uregelmæssighed, sker der ingen berigtigelse (før evt. efter spillet).

De almindeligste fejl som begås i en normal dansk klub

De står nogenlunde i rækkefølge efter stigende grovhed.

Den blinde:

 1. lægger sine kort op i strid med lovens anvisninger.
 2. spiller automatisk en singleton til når det er den blindes tur.
 3. spiller automatisk det mindste kort til, når bordet ikke kan stikke.
 4. lægger sine kort ned endnu inden åbningsudspillet er vendt.
 5. tager et andet kort end det af spilfører specifikt udpegede hvis der er en sekvens.
 6. flytter om på bordets kort langt inde i spillet.
 7. spiller til det første stik med det samme der er spillet ud.
 8. spiller en singleton med det samme der spilles ud i farven.
 9. er for længe om at advare spilfører ved forkert udspil, så det bliver en (ulovlig) kommentar i stedet.
 10. lader hånden svæve i nærheden af den farve han forventer der skal spilles til i.

Alle spillere:

 1. siger "Skidt med det" når der begås en fejl enten af deres egen eller modstandernes side.
 2. forklarer en melding blot en modspiller kikker i meldekortet.
 3. vender et spillet kort åbent op igen efter at der er spillet ud til næste stik.
 4. bliver sure hvis en modspillers meldinger afviger fra den sides system.
 5. kræver at en formodet melding eller et formodet tilspil står ved magt selv om der ikke er hjemmel til det i loven.

Første version nov. 1998 - revideret okt. 2017 - Bertel Lund Hansen.